Õppekorraldus


Aviva Consult OÜ korraldab koolitusi aastaringselt üle Eesti nii avalike kui asutusesiseste koolitustena. Siit leiate meie koolitus- ja privaatsustingimused.

Privaatsustingimused


Aviva Consult OÜ poolt asutatud täiendkoolitusasutus lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivast täiskasvanudhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktisest ja dokumentidest.

Täiskasvanute koolituse läbiviimise kord


Aviva Consult OÜ lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, koolitaja käsiraamatust (Andras) ning ettevõtte ärieetikast, põhikirjast, õppekorralduse alustest ja sisekorra eeskirjast.

Kvaliteedi tagamise alused