Õppekavad


Õppekavarühm: juhtimine ja haldus. Koolituse sihtrühm - inimesed, kes soovivad omandada  teadmisi valdkonna ettevõtlusest (toitlustus, sh eraelamus toidu käitlemine, jm) ettevõtte käivitamise tasandil. Koolituse kogumaht 60 akadeemilist tundi, millest 36 tundi auditoorne ja praktiline töö ja 24 akadeemilist tundi iseseisev töö. 

Toitlustusettevõtte käivitamine ja arendamineTöö- ja lepingulised suhted alustavale ettevõtjale. Õppekavarühm: Ärinduse, halduse ja õiguse interdistsiplinaarne õppekavarühm. Koolituse kogumaht 30 akadeemilist tundi, millest 18 tundi auditoorne ja praktiline töö ja 12 akadeemilist tundi iseseisev töö. 

Töö- ja lepingulised suhted alustavale ettevõtjale


Enesekontrollisüsteemi loomine eraelamus toidu käitlemisel. Õppekavarühm: majutamine ja toitlustamine. 
Õppekeel: eesti, vene. Koolituse kogumaht 24 akadeemilist tundi, millest 18 akadeemilist tundi on auditoorne töö ja 6 akadeemilist tundi iseseisev töö. Koolituse sihtrühm: alustavad toidukäitlejad, kes soovivad koostada toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaani.  

Enesekontrollisüsteemi loomine eraelamus toidu käitlemisel

Klienditeeninduse alused. Õppekavarühm: juhtimine ja haldus. Koolitus toimub aastaringselt. Õppekeel: eesti, vene. Koolituse kogumaht 60 akadeemilist tundi, millest 36 tundi auditoorne ja praktiline töö ja 24 akadeemilist tundi iseseisev töö. Koolituse sihtrühm: kõik huvilised läbivalt valdkondade/ametikohtade lõikes, kes töötavad klienditeenindajatena või soovivad asuda tööle klienditeenindajana. Koolitus sobib huvilistele, kelle emakeel ei ole eesti keel.

Klienditeeninduse alused